ParadoX

Bartın Çevre Danışmanlık

Ana Sayfa / Çevre / Bartın Çevre Danışmanlık

BARTIN ÇEVRE DANIŞMANLIK / ÇEVRE YÖNETİM HİZMETİ
Çevre Danışmanlık / Çevre Yönetim Hizmeti Firmaları / Şirketleri

Kuruluş veya işletmelerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na karşı olan yükümlülüklerinin (2872 sayılı Çevre Kanunu ve buna istinaden çıkarılan yönetmelikler kapsamında yapılması veya alınması gereken izinleri, bildirimleri, beyanları, onayları vb. işlemleri) yerine getirilmesi amacıyla kurulan ve gerekli yeterlik şartlarını sağlayarak, Çevre Şehircilik Bakanlığı’ndan yetki belgesi almış olan çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti firmalarını / şirketlerini ifade etmektedir. Bu kapsamda Bartın Çevre olarak, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan alınan 10422 sayılı çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti Yeterlilik Belgesi’ne sahip olan bir çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti firmasıyız.


Konu ile ilgili hizmet verdiğimiz firmalara sitemizde yer alan referanslar bölümünden ulaşabilirsiniz.

Bartın Çevre Danışmanlık / Çevre Yönetim Hizmeti

Bartın Çevre olarak çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti verdiğimiz kuruluşlarla danışmanlığın çok ötesinde aidiyet ilişkisi kuran ve kuruluşun Çevre Mevzuatı kapsamındaki tüm işlemlerini kuruluşun daimi bir çalışanı gibi bu bilinçle gerçekleştirilmesini manifesto haline getirmiş bir çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti firmasıyız. Çevre İzin ve Lisans Yönetmeliği Ek-1 ve Ek-2 listesinde yer alan ve yönetmelik bakımından çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti veya çevre yönetim birimi kurması zorunlu kuruluşlara hizmet verebildiği gibi ilgili yönetmelik tarafından kapsam dışı bırakılan ve çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti alma zorunluluğu olmayan kuruluşlara da hizmet verebilmektedir.

Çevre Danışmanlık / Çevre Yönetim Hizmeti Kapsamında Firmalarımızda Yapmış Olduğumuz Çalışmalar

2872 sayılı Çevre Kanunu ve bu kanuna istinaden çıkarılan yönetmelikler kapsamında çevre yönetimi faaliyetlerini, çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti vererek, mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmek
Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmek, aylık ziyaret raporu düzenlemek.

Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamak, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamak.

Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemek
Tesis veya faaliyetin 2872 Sayılı Çevre Mevzuatı gereğince alması gerekli; izin, onay, lisans belgelerini alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmek suretiyle çevre danışmanlık / çevre yönetim hizmeti hizmeti vermek.
İçerikle ilgili mevzuatlara aşağıdaki linklerden ulaşabilirsiniz;