ParadoX

Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti
Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti
Sıfır Atık Danışmanlık Hizmeti


Sıfır Atık Yönetmeliği Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir                                                                                                                                                        
Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin kurulmasına ilişkin genel ilkelerin ve uygulama esaslarının belirlenmesini sağlayarak sıfır atık vizyonunun ülke genelinde benimsenmesi, uygulanması ve yaygınlaştırılması amacını taşıyan ve 2023 yılına kadar ülkemizin tamamında sıfır atık yönetim sistemine geçişlerin tamamlanması hedefine yönelik olarak hazırlanan Sıfır Atık Yönetmeliği 12 Temmuz 2019 tarihli ve 30829 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmelikle, atık oluşumunun önlenmesini veya en aza indirilmesini, oluşan atıkların ise özelliklerine göre ayrı biriktirilip geri kazanıma yönlendirilmesini hedefleyen "Sıfır Atık Yönetim Sistemi"nin kurulmasına ilişkin genel ilkeler ve uygulama esasları belirlendi.

Buna göre, ülke genelinde Sıfır Atık Yönetim Sistemi'nin oluşturulmasına yönelik mahalli idareler ile bina ve yerleşkeler için uygulama takvimi ortaya konuldu.

Bu kapsamda yapılan düzenlemeyle, 1 Haziran 2020 itibarıyla kamu kurum ve kuruluşlarının, 31 Aralık 2020 itibarıyla da nüfusu 250 binin üzerindeki büyükşehir ilçe belediyelerinin Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişinin tamamlanması zorunluluğu getirildi.

Böylece bu tarihten itibaren 37 milyon kişinin sıfır atık yönetim sisteminden faydalanması öngörülüyor. 

Yönetmelikle organize sanayi bölgeleri, havalimanları, iş merkezi ve ticari plazalar, limanlar ile 5 bin metrekare ve üzeri alışveriş merkezleri, bazı sanayi tesisleri, 250 ve fazla öğrencisi bulunan eğitim kurumları ile yurtlar, 100 oda ve üstü konaklama kapasiteli işletmeler, 100 yatak ve üzeri kapasiteli sağlık kuruluşları, akaryakıt istasyonları ile dinlenme tesisleri, 300 ve üzeri konuta sahip sitelere, Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ne geçişi 31 Aralık 2020'ye kadar tamamlama şartı da getirildi. 

SAĞLIK KURULUŞLARI 31 ARALIK 2021'E KADAR SIFIR ATIK'A GEÇECEK

Bunun yanı sıra bin-4 bin 999 metrekare alışveriş merkezleri, 20-99 büro kapasiteli iş merkezi ve ticari plazalar, tren ve otobüs terminalleri, 50-249 öğrencisi bulunan eğitim kurumları ve yurtlar, 50-99 arası odası bulunan konaklama işletmeleri, 50-99 yatak kapasiteli sağlık kuruluşları 31 Aralık 2021'de sisteme geçecek. Bin metrekareden az alandaki alışveriş merkezleri, 50'den az öğrencisi bulunan eğitim kurumları ve yurtlar, 50 'den az oda konaklama kapasiteli işletmeler ile 50'den az yataklı sağlık kuruluşları 31 Aralık 2022'ye kadar Sıfır Atık Sistemi'ne geçişini tamamlayacak.

Öte yandan 250 bin nüfus altı büyükşehir ilçe belediyeleri, il merkez ilçe belediyeleri ile belediye birlikleri 31 Aralık 2021'de, il merkez ilçe belediyeleri dışındaki diğer belediyeler, mücavir alan dışındaki il özel idareleri için de sisteme geçişin son tarih 31 Aralık 2022 olarak belirlendi. 

Sıfır Atık Yönetim Sistemi'ni kuran yerler için ise "Sıfır Atık Belgesi" alınmasına yönelik düzenleme yapıldı. Buna göre, ilk etapta temel seviyede belge alınması, daha sonrasında bir yıllık çalışmaları ve gelişmeleri takiben gümüş, altın, platin seviyelerindeki nitelikli belgenin alınması konusu düzenlendi.

İl genelinde sıfır atık yönetim sisteminin bir bütünlük içerisinde yürütülmesi için mülki idare amirinin başkanlığında Mahalli Çevre Kurulu kararıyla her il için "İl Sıfır Atık Yönetim Sistemi Planı" hazırlanacak. Bu plan çerçevesinde konutlar da dahil olmak üzere bina ve yerleşkelerin sisteme geçişi sağlanacak.


bolu çevre, bolu çevre mühendisliği, bolu çevre danışmanlık, çevre mühendisliği, imisyon ölçümü, emisyon ölçümü, atık su ölçüm, çevre mevzuatı, fabrika çevre mevzuatı,sıfır atık, sıfır atık başvurusu, Atık yağ başvurusu, atık yağ, Bolu
Motor yağı değişim belgesi, Moyden Bolu, Motat Bolu, Atık beyanı Bolu, İsg ölçümleri Bolu, Periyodik bakım bolu, Laboratuvar bolu
sıfır atık danışmanlık hizmeti çevre mühendisliği sıfır atık danışmanlık hizmeti çevre danışmanlığı sıfır atık danışmanlık hizmeti bilgilendirme sıfır atık danışmanlık hizmeti çevre mevzuatı sıfır atık danışmanlık hizmeti çevre yasal prosedürler sıfır atık danışmanlık hizmeti çevre sorunları çözüm