ParadoX

Çevre Danışmanlık Hizmetleri

Ana Sayfa / Hizmetlerimiz / Çevre Danışmanlık Hizmetleri
Çevre Danışmanlık Hizmetleri
T.C.Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından 12.11.2010 tarih ve 27757 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Görevlisi ve Çevre Danışmanlık Firmaları Hakkında Yönetmeliğe göre, 29.04.2009 tarih ve 27214 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik  Ek-1 listesindeki (çevreye kirletici etkisi yüksek olan) işletmeler; çevre yönetim birimi kurmak ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar. Çevre Yönetim Birimi; en az iki çevre görevlisinden oluşur ve en az bir çevre görevlisinin çevre mühendisi olması zorunluluğu vardır. Ek-2 listesindeki (çevreye kirletici etkisi olan) işletmeler ise, en az bir çevre görevlisi istihdam etmek ya da çevre danışmanlık firmalarından çevre yönetim hizmeti almak zorundadırlar.

 

Faaliyetleri sonucu çevre kirliliğine neden olan ve/veya neden olabilecek ve Çevre Kanunu’na göre yürürlüğe konulan düzenlemeler uyarınca denetime tabi kurum, kuruluş ve işletmeler, Çevre Kanununca Alınması Gereken İzin ve Lisanslar Hakkında Yönetmelik Ek-1 ve Ek-2 listelerinde tanımlanmıştır.

 

İlgili yönetmelikler kapsamında firmamız işletmenizi çevreye kirletici etkisine bakarak Ek-1 ya da Ek-2 listesinde olup olmadığınızı değerlendirmekte; bu listelerde yer almamanız durumunda Kapsam Dışı Yazısı alınmakta, listede yer almanız durumunda ise firmamız tarafından verilen çevre danışmanlık hizmeti kapsamında; firmanızın Ek-1 ya da Ek-2 de olması durumuna göre yönetmeliklerde belirlenen süreler çerçevesinde, çevre görevlilerimizi tesislerinizde görevlendirilmektedir.

 

Firmamızın vermiş olduğu danışmanlık hizmetleri T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından ilgili yönetmeliklerle düzenlenmiştir.


Çevre Görevlilerimiz tesislerinizde ;

 • Çevre yönetimi faaliyetlerini mevzuata uygun bir şekilde yürütmek ve koordine etmekle,
 • Yürütülen çalışmaları düzenli aralıklarla izleyerek ilgili mevzuatta belirtilen yükümlülüklerin yerine getirilip getirilmediğini tespit etmekle,
 • Yılda bir defadan az olmamak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre iç tetkik gerçekleştirmek ve iç tetkik sonucunda bir rapor hazırlamakla, bu raporu tesis veya faaliyet sahibine/sorumlusuna sunmak ve tesis veya faaliyet bünyesinde muhafaza edilmesini sağlamakla,
 • Uygunsuzluk tespit edildiğinde tesis veya faaliyetin sahibine/sorumlusuna uygunsuzluğun giderilmesi için önerilerde bulunmak ve uygunsuzluğun giderilip giderilmediğinin takibini yapmakla,
 • Çalışanlara çevresel konularda bilgilendirici eğitim çalışmaları yapmak ve özendirici faaliyetler düzenlemekle,
 • Tesis veya faaliyetin çevresel konularda alması gerekli izin, lisans ve belgeleri alma, güncelleme ve/veya yenileme çalışmalarını yürütmekle,
 • İstenecek bilgi ve belgeleri belirtilen formatta; zamanında ve eksiksiz olarak iletmekle,
 • Bakanlık veya İl Çevre ve Şehircilik Müdürlüklerince yapılacak denetimler sırasında;
 • Tesis veya faaliyette hazır bulunmakla,
 • İstenen bilgi ve belgeleri sağlamakla,
 • Öğrendiği ticari sır mahiyetindeki bilgileri saklı tutmakla yükümlüdür.
çevre danışmanlık hizmetleri çevre mühendisliği çevre danışmanlık hizmetleri çevre danışmanlığı çevre danışmanlık hizmetleri bilgilendirme çevre danışmanlık hizmetleri çevre mevzuatı çevre danışmanlık hizmetleri çevre yasal prosedürler çevre danışmanlık hizmetleri çevre sorunları çözüm