ParadoX

İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Ölçümleri

Ana Sayfa / Laboratuvar Mevzuatı / İş Sağlığı ve İşçi Güvenliği Ölçümleri

Laboratuarımız uluslar arası kalite standartları ve denetimleri kapsamında iş sağlığı ölçümlerinin yapılması ve değerlendirilmesi hizmetlerini vermektedir.

1. Aydınlatma Ölçümleri (Işık Şiddeti)
      İç ve Dış Ortam Aydınlatma Seviyeleri.
      Tesis Aydınlatma Haritalarının Çıkarılması.

2. Yanıcı, Parlayıcı ve Patlayıcı Gaz Ölçümleri
        

3. İç Ortam Toz Ölçümleri
       Ortamda Toz Ölçümleri. (PM10, PM2.5, PM1,TSP)
       Gaz Ölçümleri.

4. İç Ortam Gürültü Ölçümleri
       İç Ortam Gürültü Ölçümleri.
       İç Ortam Gürültü Haritalarının Çıkarılması.

5. Termal Konfor Ölçümleri
      Kuru Sıcaklık Ölçümü.
      Yaş Sıcaklık Ölçümü.
      Hava Akım Hızı Ölçümü.
      Bağıl Nem (%RH) Ölçümü.

6. Kişisel Maruziyet Ölçümleri
      Dozimetrik Gürültü Ölçümü.
      Dozimetrik Toz Ölçümü.
      Dozimetrik Titreşim Ölçümü.
iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri çevre mühendisliği iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri çevre danışmanlığı iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri bilgilendirme iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri çevre mevzuatı iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri çevre yasal prosedürler iş sağlığı ve işçi güvenliği ölçümleri çevre sorunları çözüm